หมวดหมู่ : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
หัวข้อ : เยี่ยมสนามสอบ O-NET
โดย : pitlok2
อ่าน : 295
จันทร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบ และ นักเรียน ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย