หมวดหมู่ : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
หัวข้อ : ต้อนรับบุคลากรใหม่
โดย : pitlok2
อ่าน : 317
จันทร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากรใหม่ นางสุภานรี ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางนิตยา อะทะไชย เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม และองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ร่วมเดินทางมาส่ง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563