หมวดหมู่ : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมพัฒนาประกันคุณภาพภายใน
โดย : pitlok2
อ่าน : 299
พุธ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยมี นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 บรรยายพิเศษ นายอดุลย์ เสือสราญ นางสุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร เพื่อให้โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบใหม่ และจัดทำรายงานการประเมินตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยจัดประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 2