หมวดหมู่ : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
หัวข้อ : ประเมินโรงเรียนพระราชทาน
โดย : pitlok2
อ่าน : 146
พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยมี นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมให้ข้อมูล นำเสนอ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร