หมวดหมู่ : ITA_การเปิดเผยข้อมูล O1-O43
หัวข้อ : O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี 2563
โดย : admin
อ่าน : 782
อาทิตย์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ 2563