หมวดหมู่ : ITA_การเปิดเผยข้อมูล O1-O43
หัวข้อ : O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2
โดย : admin
อ่าน : 216
อังคาร ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต