หมวดหมู่ : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
หัวข้อ : ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
โดย : pitlok2
อ่าน : 101
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นางสาวธิดารัตน์ แซ่โซ้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านน้ำจวง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๓