ระบบ Cloud นายพงศ์พีระ ทองแบบ

ระบบ Cloud นายพงศ์พีระ ทองแบบ

ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริม การศึกษาทางไกล

1.งานจัดสรรระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด
เกณฑ์ค่าจัดสรร-อินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
บัญชีจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน-ตค-ธค64-รายโรง122รร

2.  สดสอบ

1.งานจัดสรรระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด
เกณฑ์ค่าจัดสรร-อินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
บัญชีจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน-ตค-ธค64-รายโรง122รร

 

1.งานจัดสรรระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด
เกณฑ์ค่าจัดสรร-อินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
บัญชีจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน-ตค-ธค64-รายโรง122รร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น