การนำเข้าโครงการในระบบ eMENSCR

การนำเข้าโครงการในระบบ eMENSCR

ขอให้ผู้รับผิดชอบงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. หรือหน่วยงานอื่น ในระหว่างปีงบประมาณ ดำเนินการจัดทำโครงการรองรับ และนำลงในระบบ eMENSCR ภายในไตรมาสที่เริ่มดำเนินการ

การรายงานผลความก้าวหน้าในระบบ eMENSCR 

  • ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่  15  มกราคม  2565

  • ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่  15  เมษายน  2565

  • ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่  15  กรกฎาคม 2565

  • ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่  15  ตุลาคม  2565

 

คลิกที่นี่…….เข้าระบบการนำเข้าโครงการในระบบ eMENSCR

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น