เอกสารประกอบการประชุมการเขียนโครงการ 28 เม.ย.65

เอกสารประกอบการประชุมการเขียนโครงการ 28 เม.ย.65เปิดเอกสารคลิกที่นี่………
การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการ และการรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 53 คน มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติ จำนวน 8 กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มย่อยจะมีศึกษานิเทศก์เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา และแนะนำในการฝึกปฏิบัติตามใบงานในนามของคณะทำงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องในโอกาสนี้ด้วย

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cgxZOhsWvGa1QsccYvROwe8J1m4YYKm8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *