การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยคณะท่าน รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.-16.30 น. โดยมีข้อราชการการบริหารราชหารและชี้แจงแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเฝ้าระวังป้องกัน โรคโควิต19 และนโยบาย ตามน้องกลัยมาเรียน โดยทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting