กิจกรรม พาน้องกลับมาเรียน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมทีมฉก.ชน.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสะเดา ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนบ้านสะเดา เพื่อรับฟังปัญหานักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 คน ที่มีแนวโน้นไม่ได้เรียนต่อ พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียน ชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน พร้อมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือได้รับทราบ และนำนักเรียนทั้ง 3 คนไปสมัครเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองพระพิทยา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.ในโครงการการพาน้องกลับมาเรียน วันที่ 10 มีนาคม 2565