สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดโดยรอบอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ขับเคลื่อน พิษณุโลกเมืองสะอาด สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส

สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดโดยรอบอาคาร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ขับเคลื่อน พิษณุโลกเมืองสะอาด สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส