สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2565

สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2565