การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ” ซำรังเกมส์ ” ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านชำรัง โดยมีนายบุญชนะ คลองภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ” ซำรังเกมส์ ” ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการศิษย์เก่า…มีการแข่งขัน
กีฬาประเภท กีฬาพื้นบ้าน และกีฬาสากล อาทิ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง ปา
เป้า โยนบอล และการแข่งขันกองเชียร์ของแต่ละสี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถ
ด้านกีฬา ได้ออกกำลังกาย ฝึกความอดทน สร้าง ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีนำใจ
เป็นนักกีฬา…ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนของรางวัลมากมาย