ประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วัรที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ ดร.สมคิด หาแก้ว , นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เพื่อเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมต.กระทรวงศึกษาธิการ และนายจุติ  ไกรฤกษ์ รมต.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในกรลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ติดตามการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน รับฟังผลการอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเตอร์เนต (ETDA DIGITAL CITIZEN : EDC ) มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม DIGITAL CITIZEN และพบปะสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเนินมะปราง