ประชุมคณะทำงาน “กิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน”

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และผู้รับผิดชอบกิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินการ “กิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน” เพื่อรองรับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน โดยนางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  วันที่ 17 มี.ค.2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 3 สพป.พิษณุโลก เขต 2