ประชุมหารือเรื่องการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) โดยนางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อเตรียมการในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และโรงเรียนบ้านเนินมะปรางในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 2  เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านเนินมะปราง วันที่ 18 มี.ค.65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก