รมต.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่และเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการพาน้องกลับมาเรียน

วันที่ 23 มีนาคม 2565  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ดิจิตอลชุมชนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรม Digital Ctizen จำนวน 60 คน มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวนักเรียน 100 ครอบครัว และเยี่ยมชมบูทนิทรรศการการดำเนินงานตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพาน้องกลับมาเรียน พร้อมนำเสนอนวัตกรรม แคปพลิเคชั่น ” พาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 ” ซึ่ง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินงานโครงการพาน้องกลับมาเรียนในปีการศึกษา 2564 ไม่มีนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และติดตามพาน้องกลับมาเรียนได้ครอบ 100% ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก