การประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 , ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายจากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงสพฐ. พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย นำไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่ และสถานศึกษา ในวันที่ 5 เม.ย.2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2