ตรวจสุขภาพประจำปีพ.ศ.2565

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.พิษณุโลก เขต 2 รับการตรวจสุขภาพประจำปีพ.ศ.2565 โดยโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บริการ ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2