ผู้บริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 2ร่วมต้อนรับ รมว.พม . และ รมว. ศึกษา

ผู้บริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะร่วมต้อนรับ รัฐมนตรี.พม . และ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษา