วันสงกรานต์ไทย ใจรักษ์เขต 2

วันที่ 12 เมษายน 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมทั้ง รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 , ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัดสพป.พิษณุโลกเขต 2 ร่วมกันกราบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชาวสพป.พิษณุโลก เขต 2 เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ปี 2565