การอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

วันที่ 21 เม.ย.2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วสันต์ ปานทอง รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กระบวนการเรียนรู้บน website ตามแนววิถีใหม่ New Normal ในการใช้เทคนิค Canvaเบื้องต้น ให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำการใช้เทคนิค Canva ใช้ในการทำงานได้จริง ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2