รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย สไตล์สองแคว

วันที่ 26 เมษายน 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 2 และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่นผ้าพื้นเมืองลายดอกปีบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ สวมใส่ผ้าไทย และอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาของคนไทย เป็นอัตลักษณ์ประจำชาติ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน พร้อมเชิญชวนรณรงค์ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วัน ในวันอังคาร และวันศุกร์