กิจกรรมเขตสุจริต

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.15 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฎิญาณเขตสุจริต  กล่าวคำปฎิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และแจ้งข้อราชการต่างๆ