ประชุมตัดสินสถานศึกษาปลอดภัย

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการประชุมพิจารณาตัดสินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยระดับเขตพื้นที่