ประชุมผอ.สพท.ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 3 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 , ผอ.กลุ่มแผน , ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ , ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผอ.สพท. ครั้งที่4/2565 ผ่านระบบ Video coference โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมต.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย และบรรยายพิเศษเรื่องการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย , ข้อสั่งการและบทบาทของผอ.สพท.ในการดำเนินการให้รร.เปิดแบบonsiteได้อย่างปลอดภัย และบทบาทของผอ.สพท.ต่อการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2