บริหารอัตรากำลัง

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2