ช่วยเหลือนักเรียนบ้านพักประสบอัคคีภัย

วันที่ 6 พ.ค.2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยทีมฉก.ชน.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านด.ช.ธนาธิป เอี่ยมโซ้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และด.ญ.กิตติมา วรรณยะลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าฯ ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักเสียหายทั้งหลัง โดยมอบเงินทุนช่วยเหลือนักเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ ผู้มีจิตเมตตาสามารถบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน สามารถติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ สีนาเรือง (ครูติ่ง) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ เบอร์โทรศัพท์ 06-4508-8652