ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมเปิดเทอม

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2565 ในโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าฯ  , โรงเรียนบ้านซำตะเคียนฯ และโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง พร้อมกำชับให้จัดเตรียมอาคารเรียน อาคารประกอบ ภูมิทัศน์ ห้องเรียน สื่อ อุปกรณ์เครื่องเล่น ให้มีพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนและความปลอดภัย  พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันCOVID-19 ” เปิดเทอมอย่างปลอดภัย นักเรียนไทยมีความสุข”