ประชุมขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนพื้นฐานพหุปัญญา และการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2