ประชุมทำความเข้าใจ “ การประเมิน PMQA & KRS ขององค์กร ”

การประชุมทำความเข้าใจ “ การประเมิน PMQA & KRS ขององค์กร ”
บุคลากรในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2
ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 29 เมษายน 2565

https://www.youtube.com/watch?v=Hnx5NOoI_MU