ประชุมทำความเข้าใจ “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ITA”

การประชุมทำความเข้าใจ “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ITA”
บุคลากรในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2
ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 29 เมษายน 2565