อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ Infographic ด้วย Canva

การอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2
“การสร้างสรรค์ Infographic ด้วย Canva” ในวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1
https://youtu.be/7LIFqvtvwVo