อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง web site ด้วย google site”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2“การสร้าง web site ด้วย google site” ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดินทอง ๑ สพป. พิษณุโลก เขต ๒