บรรจุครูผู้ช่วย สพป.พิษณุโลก เขต 2

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ ดร.สมคิด หาแก้ว รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และว่าที่ร.ต. วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พบปะ และให้โอวาทแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 72 คน แบ่งแยกเป็นกลุ่มสาระวิชา ดังนี้ 1.กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 25 คน 2.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน 3.กลุ่มสังคมศึกษา จำนวน 3 คน 4.กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 8 คน 5.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 คน 6.กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 4 คน 7.กลุ่มวิชาคหกรรม จำนวน 1 คน 8. กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 20 คน 9. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน และกลุ่มวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2