ภาคบ่าย:: การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพภายนอก สพป.พิษณุโลก เขต 2

ภาคบ่าย:: การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพภายนอก สพป.พิษณุโลก เขต 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ภาคบ่าย Live ผ่านทาง 2 ช่องทาง youtube

 

facebook https://www.facebook.com/phitsanulok22/