การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

     วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 น. นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่นผู้อำนวยการโรงเริยนบ้านพุกระโถน พร้อมด้วยคณะครู จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 และให้ผู้ปกครองนักเรียนพบปะคุณครูประจำชั้นของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 /2565 ณ โรงเรียนบ้านพุกระโถนโรงเรียนบ้านพุกระโถน แ.1 ต. ไทรน้อย อ.เนินมะปราง จ. พิษณุโลก