สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ โรงเรียนสามัคคีธรรม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก