ตรวจเยี่ยมเปิดเทอม 100% วันแรก

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมเปิดเทอม 100% วันแรก โรงเรียนวัดท่านา โรงเรียนบ้านยางโทน โรงเรียนราษฎร์เจริญ และโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส