ช่วยเหลือนักเรียนยากไร้

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยทีมฉก.ชน.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านและความเป็นอยู่ของด.ญ.ธิตินันท์ ทองมั่น นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์ฯ โดยมอบสิ่งอุปโภคบริโภค และได้ประสานกับทางโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนในการช่วยเหลือในด้านต่างๆต่อไป