การประชุมคณะกรรมสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565

          วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565  นำโดยนางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ ในเรื่องการซ่อมแซมรั้วโรงเรียน และจัดสร้างโรงอาหารให้นักเรียน โดย  คณะกรรมการสถานศึกษา มีมติให้ดำเนินการจัดสร้างโรงอาหารให้นักเรียนก่อน เนื่องจากประสบปัญหาช่วงพักกลางวันนักเรียนต้องเปียกฝน ในฤดูฝน เสี่ยงเป็นไข้หวัด และการซ่อมแซมรั้วโรงเรียนต้องดำเนินการหลังหมดฤดูฝน หลังเดือนตุลาคมไปแล้วและให้คำแนะนำอื่นๆ เพื่อให้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาต่อไป