ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมปฎิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมปฎิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางหลักสูตรการฝึกอบรม และเตรียมความพร้อมในการอบรมครูผู้ช่วย ทั้งนี้ สพป.พิษณุโลก เขต 2 กำหนดการฝึกการอบรมครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 175 ราย ในระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวัดบางมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก