มอบนโยบายครูบรรจุใหม่ 37 ราย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะ และให้โอวาทแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 37 คน แบ่งแยกเป็นกลุ่มสาระวิชา ดังนี้ 1.กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 11 คน 2.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คน 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 คน 4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 3 คน 5.กลุ่มวิชาพละศึกษา จำนวน 2 คน 6.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน 7.กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 9 คน 8.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 คน กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับสู่สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการครูที่ดี ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2