ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า

                   วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ นำโดยนางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ เดินทางไปศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกได้ศึกษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ชมดอกไม้นานาชนิด และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวร่มเกล้า