เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต2  คลิกที่นี่…….

https://bit.ly/plk2plk2