พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองปรือ

        วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ พร้อมด้วยคณะครู ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงพระคุณของครู