รับมอบเครื่องทำน้ำเย็นและอบรมให้ความรู้ รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ จากผู้อำนวยการ สถานีอุตุนิยมวิทยาและคณะ