ประชุมครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยรองสพป.พิษณุโลก เขต 2 , ผอ.กลุ่มในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลกรทางการศึกษาอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และ ดร.ไพฑูรย์ จารุสาร ผอ.สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายทางการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและวิสัยทัศน์ในการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก